Åpning av barnehager i Herøy

Logo_heroy_og_solli

Herøy kommune har lagt til rette for å åpne Solli barnehage mandag 20. april og Herøy barnehage tirsdag 21. april 2020. 

Regjeringen har kunngjort at landets barnehager og skoler skal gjenåpnes. Forutsetningen for åpning er at denne kan gjøres forsvarlig i tråd med nasjonale veiledere.

Åpning av barnehagene i Herøy kommune blir slik:

  • Herøy barnehage: tirsdag 21.04.2020

  • Solli barnehage: mandag 20.04.2020

Det er trygt for barn å gå i barnehagen 
For å begrense smitte setter vi nå i gang en rekke tiltak i barnehagene. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern

I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask

  • ha godt renhold i barnehagen

  • vaske leker jevnlig

  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover

  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

Ytterligere informasjon om organisering, detaljplaner og samhandling med heimen sendes foresatte fra den enkelte barnehage mot slutten av uka.

For å sikre nok tid til planlegging og implementering av tiltakene bruker Herøy barnehage mandag (20.04) til nødvendig opplæring av personell. Barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner kan komme på mandag som avtalt.

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna 
Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Her er to filmer fra Utdanningsdirektoratet:

Liv-Åse Lorentzen, kommunalsjef for oppvekst og kultur

Annonser