Åpner servicekontor

servicekontor1
Denne uka åpner Herøy kommune servicekontoret i 1. etasje. Heretter skal alle som kommer innom kommunehuset henvende seg i skranken i servicekontoret og bli ekspedert videre av de ansatte her.
Alle på bildet skal dele på å betjene skranken i servicekontoret, nemlig fra venstre: Merete Storrø, Mette Pedersen, Kjersti Isaksen, Linda Paulsen, Marit Stenbakken, Jan Nikolaisen, Frøydis Falk. 

I tillegg skal Irene Dahl og Liv Hansen inngå i dette teamet. (ikke til stede da bildet ble tatt.)

Servicekontoret blir åpent mellom klokken 10 og 15 på hverdager unntatt torsdag. Da har kontoret åpent til klokken 16.30.

Lønn og personal samlet - Med dette er også alle med ansvar for lønn og personal samlet i de samme lokaler, nemlig i tilknytning til servicekontoret, forteller konsulent Marit Stenbakken.

- Heretter blir det bare saksbehandlere og etatssjefer som blir værende igjen i sine opprinnelige lokaler. Sosialkontoret er unntaket fra dette.

- De som skal betjene det nye kontoret tar med seg sine tidligere oppgaver ned hit. Frøydis Falk blir den eneste faste i skranken. Hun skal nemlig være her  mellom klokken 10 og 14 hver dag.

Alle inn i kalender - Utenom denne tiden blir telefonene lagt i serie, slik at alle i kontorfellesskapet kan svare, forteller Marit Stenbakken.

Når folk ringer 750 68 000 vil de komme hit til servicekontoret.

Samtidig med at dette skjer, skal det også legges inn en kalender hvor det meste av planlagte hendelser skal legges inn.

Resepsjonen kan gå inn på datasystemet og til en hver tid vite hvor alle ansatte befinner seg og om disse er ledige for å ta imot folk.

- Det gleder vi oss aller mest til, sier  Stenbakken videre.

For å rydde plass i første etasje har HSO-sjef Siv Nilsen flyttet opp til det tidligere kulturkontoret.

Litt "midlertidig" en stund
Selv om servicekontoret åpner denne uka, venter ikke Stenbakken at alt er kommet skikkelig i orden før mot slutten av mai.

- Vi skal ha på plass en ny skranke ganske raskt og det blir også ellers litt "midlertidig" her, sier hun.

I servicekontoret skal folk kunne få hjelp med skjemaer og annet de lurer på.

- Fra 1. mai blir det ikke sendt papirer til de ulike kontorene på huset. Alt blir scannet her og sendt elektronisk.

Dessuten skal arkivering foregå herfra. Det samme gjeder innkalling til møter, avslutter Marit Stenbakken.
servicekontor1
Disse skal dele på betjene servicekontoret når det åpner denne uka.

Annonser