Åpent møte på Øksningan ungdomshus

OEksningan_Ungdoms_hus
Øksningan grendeutvalg inviterer til åpent møte på ungdomshuset tirsdag 30. mars klokken 18 i forbindelse med "Prosjekt Økt Bosetting". Grendeutvalget oppfordrer flest mulig av innbyggerne til å komme.
Tirsdag er turen kommet til at befolkningen i Øksningan skal bidra til bosettingsprosjektet som Stig Neraas leder. Neraas vil selvsagt også være tilstede for å høre hva folk har å si.   Herøyfjerdingen har mottatt denne informasjonen fra Yngve Magnussen i Øksningan grendeutvalg:  
Alle er inviterte, feriefolk og folk på besøk i Øksningan er også velkomne.
Ta med litt kaffekaker, så ordner grendeutvalget noe varmt å drikke.
 
Her vil følgende saker være:
  1. Informasjon ang bosettingsprosjektet. innspill til dette prosjektet ønskes. 2 Kommunen ønsker innspill på rullering av kommuneplanenens arealdele(er) (denne finnes på www.heroyfjerdingen.no eller fås på rådhuset). 3. Nærmiljøområdet. 4. Evt.
 
Grendeutvalget vil at mest mulig folk er med, for bosettingsprosjektet har en budsjett ramme på 100 000 kroner som kan brukes til stimuleringstiltak i denne sammenheng.  
Derfor ønsker grendeutvalget at også eventuelle feriefolk og folk som er på besøk på Øksningan denne kvelden også tar seg en tur.   Dermed kan vi få inn forslag fra alle synsvinkler for å få Herøy og Øksningan til en bedre plass for fastboende, besøkende og feriefolk.
Vel møtt.
Mvh
Yngve Magnussen
Øksningan Grendeutvalg.
OEksningan_Ungdoms_hus
Det blir møte på Øksningan ungdomshus tirsdag 30. mars klokken 18.

Annonser