Det åpne møte om demens skal holdes av representanter for Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland.

Tema for møtet er utfordringer ved demens.

Møtet starter kl. 18.00 i storstua på Herøy omsorgssenter.

- Alle er velkommen, sier Rigmor Knutsen.

Fakta
Demens er en fellesbetegnelse på en gruppe hjernesykdommer som kjennetegnes ved hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunskjon, personlighetsendring, endring av adferd og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner.

Det finnes ca. 65 000 personer med demens i Norge. Forekomsten øker med stigende alder. Det er omlag 9000 nordmenn som rammes hvert år, de fleste er over 65 år.

Alzheimer sykdom er den vanligste formen for demens, og rammer mellom 50 - 60 % av de som blir syke. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv.