Åpent foreldremøte om rusproblematikk

Møte om rus

Onsdag 19. juni kl. 18.00 inviteres det til åpent foreldremøte i Herøy skoles aula med temaet rus.

I følge politiet florerer det med illegale rusmidler både i Herøy og våre nabokommuner. Kommunens nye politikontakt Thomas Johansen vil delta på møtet og informere og gi råd til foreldre og andre for å møte dette problemet.

Alle er velkommen til å delta.

Annonser