• Mulighet for å få hjelp til å legge inn innspill
  • Generelle spørsmål om kommuneplanens arealdel
  • Anledning til å diskutere innspill
  • Andre henvendelser relatert til Kommuneplanens arealdel.

Det vil gjennomføres åpen kontordag en gang til, nærmere frist for innspill som er satt til 5. august 2024.

Innspill til kommuneplanens arealdel - Herøy kommune (heroy-no.kommune.no)