Sokneprest Jørg Kunzendorf vil være til stede og kirkemusiker Graeme Stevensen vil sørge for flott orgelmusikk.