850.000 fra fylket til Fiberherøy

fiber2_01
Onsdag fikk Herøy kommune beskjed om at Nordland Fylkeskommune har bevilget 850.000 kroner i tilskudd til prosjektet Fiberherøy. Prosjektet skal gi Herøy et skikkelig bredbåndstilbud.
- Dette var meget gode nyheter, sier en fornøyd ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Prosjektet vil gi søndre del av Alstahaug kommune, blant annet Søvik og Petter Dass-museet, den bredbåndsdekningen som idag mangler helt.

I tillegg vil deler av Dønna kommune, blant annet Skaga, få bredbåndsdekning.

Fire delprosjekter Prosjektet er delt opp i fire delprosjektet hvor delprosjekt 4 er den virkelig store biten, nemlig at man strekker en undersjøisk fiberkabel mot Sandnessjøen og kobler seg på Kyst-Tele/Bane-Telekabelen som går langs kysten.

- Med dette vil vi en gang for alle åpne Herøy mot den store verden og vi kan gjøre hva som helst i IT-sammenheng, sa rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen i august (les om saka annet sted her).

Tilskuddet gjelder fram til september 2009.

- Tilskuddet gjør det mulig å få til dette viktige prosjektet. Hvis samarbeidspartnerne som Herøy kommune har invitert inn blir med, kan vi få til denne kabelløsningen. For det er et stort spleiselag, sier ordfører Jensen.

2,1 millioner kroner totalt Prosjektet har en totalkostnad på ved 2,1 millioner kroner og kommunen søker økonomisk støtte hos Nordland Fylke og hos Høykom, som håndterer offentlige midler gitt av regjeringen.

Det er ordfører Arnt Frode Jensen som har tatt initiativet til prosjektet og bakgrunnen er at regjeringen har lovet mer penger for å sikre bedre bredbåndsdekning i kommunene.

Av prosjektets totale sum på 2,1 millioner kroner skal kommunen betale en egenandel på 25 prosent, altså vel 500.000 kroner.
fiber2_01
Slik ser fiberkabelen ut som skal gi Herøy, søndre Alstahaug og deler av Dønna skikkelig bredbånd.

Annonser