6,7 millioner til Herøy kommune fra Havbruksfondet

Næringsparken

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet ble det i dag klart at Herøy kommune vil få utbetalt i overkant av 6,7 millioner kroner fra Havbruksfondet.

166 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag. Av dette fikk Herøy kommune kr. 6 717 752,- og er dermed på en femteplass blant kommunene i Nordland når det gjelder størrelse på tildeling. Totalt fikk Nordland kr. 108 634 428.

Her er oversikt over tildelingen i Nordland, rangert etter størrelse:

HADSEL 7 832 979,12
STEIGEN 7 530 060,74
RØDØY 7 410 057,85
LURØY 6 978 936,39
HERØY 6 717 752,35
BINDAL 6 532 259,00
BØ I NORDLAND 6 001 579,60
GILDESKÅL 5 828 612,86
VEVELSTAD 5 606 681,23
TJELDSUND 5 346 674,99
DØNNA 4 127 125,73
BALLANGEN 4 048 431,18
BRØNNØY 3 936 898,94
MELØY 3 878 230,86
SALTDAL 3 314 697,78
VEGA 3 121 546,03
RANA 2 958 208,78
SORTLAND 2 766 657,52
TYSFJORD 1 846 711,00
NORDLAND 1 792 194,40
ØKSNES 1 713 130,01
ALSTAHAUG 1 375 388,50
SØRFOLD 1 340 032,17
VÅGAN 1 192 561,96
LØDINGEN 1 076 692,51
BODØ 1 040 024,97
VESTVÅGØY 710 017,04
SØMNA 424 676,86
HAMARØY 390 009,36
FAUSKE 382 231,40
NESNA 346 674,99
TRÆNA 200 004,80
NARVIK 173 337,49
LEIRFJORD 173 337,49
VEFSN 173 337,49
EVENES 173 337,49
FLAKSTAD 173 337,49
TOTALT 108 634 428,39

 

Gir store inntekter
Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

- Jeg er håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.     

Strenge krav
Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

- Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg justert fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet.

For havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene deles nå pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Tidligere fikk den kommunen hvor den største delen av lokaliteten befant seg, alle inntektene. Dette påvirker utbetalingen for 11 av omtrent 1 000 lokaliter.

Fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.

  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.

  • Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

Annonser