11 spente førsteklassinger møtte opp søndag formiddag i Herøy kirke og ble tatt imot av sogneprest Knut Nordhaug.

Etter at de hadde funnet sine plasser i kirken begynte familiegudstjenesten. Og ungene viste at de hadde lært å sitte rolig på skolen. Nå fikk de være med på en gudstjeneste.

Menighetspedagog Laila Heggelund leste et av stykkene i boka, før 6-åringene ble bedt om å komme fram. Her delte sogneprest Nordhaug og menighetspedagog Heggelund ut boka "Tre i et tre".

Og hver enkelt av ungene takket pent. Etter fotografering og kollekt fant ungene sine plasser igjen, og til slutt var det kirkekaffe og kirkesaft.

Boka "Tre i et tre", med undertittelen "6-årsboka", handler om vennskap. Vi følger vennene Erlend, Stian og Tuva over alle gressplenene, inn i skogen, gjennom tornekrattet og opp i det hemmelige treet.

Boka egner seg godt til høytlesing på sengekanten, blant annet.