50-årskonfirmantene

heroeydaga_50_aars_konf
I dag var det en spesiell gudstjeneste i Herøy kirke med de fremste radene på høyre side fyllt opp med 22 tidligere konfirmanter - konfirmert for 50 år siden.
Det var prost Olav Rune Ertseid som holdt gudstjenetsen i dag. Og han viet god plass til 50-årskonfirmantene.
 
De måtte alle reise seg etter hvert som deres navn ble lest opp.
 
Så viste det seg at ytterligere fire stykker var kommet til, og som ikke var med på listene.
 
En del av de som ble konfirmert for 50 år siden i Herøy kirke har dessverre gått bort, og i kirka i dag ble det tent lys for disse.
 
I papirutgaven av Herøyfjerdingen i juli bringer vi navn på alle på bildet.
heroeydaga_50_aars_konf

Annonser