Av de 59 som ble konfirmert i 1963 møtte 26 stk.

Følgende 50års-konfirmanter deltok under festlighetene i Herøy på Herøydagan:
Jørgen Henrik Sneen, Finn Johannesen, Tor Arne Nøst, Asbjørn Brunsvik, Asbjørn Paulsen, Håkon Fagervik, Sigbjørn Tærnes, Bjørnar Paulsen, Asbjørn Karlsen, Einar Larsen, Tormod Karlsen, Jon Halle Pedersen, Leif Solem, Åge Johansen, Elvin Morskogen, Greta (Pettersen) Paulsen, Eli (Pedersen) Olsen, Anne Lise (Pedersen) Åkerøy, Valborg (Mathisen) Aalstad, Bjørg (Larsen) Hjelvik, Grethe (Nikolaisen) Lyngdal, Gerd (Pedersen)Kjærstad, Ester (Dahl) Tobiassen, Wenche (Albrigtsen) Skagen, Toril (Nordnes) Hånes og Beate (Edvardsen) Jenssen.