4. klasse på arkeologisk utgraving

1_arkeologi1
Torsdag og fredag denne uka har 4. klassingene ved Herøy sentralskole vært med på spennende arkeologiske utgravinger sammen med arkeolog og museumsbestyrer Børge Evensen. Opplegget skjedde i regi av Den Kulturelle Skolesekken. Se video med elevene i arbeid.
 Trykk HER for å se video med elevene i arbeid.   Men – i stedet for å grave fram skatter fra oldtiden var de funnene som elevene fant torsdag ”bare” 40 – 50 år gamle. For prinsippet er det samme, sier arkeolog Børge Evensen som er bestyrer for Helgeland Museum, avdeling Herøy – Herøy bygdesamling.   Praktisk - Tanken er at elevene på en praktisk måte skal lære hvordan en arkeolog arbeider, med utgraving og analyse av funnene.   Siden vi ikke kan grave på fredete områder, må vi finne steder hvor det finnes ting som samtidig ikke er så gammelt at det er fredet.   Prinsippet det samme Så skal vi finne ut noe om samfunnet ut fra de funn vi gjør. Prinsippet er det samme om vi graver fram ting fra vikingtiden eller ting som bare er 40 – 50 år gamle, sier Børge Evensen til Herøyfjerdingen.   Og da hadde Evensen valgt sin egen hage, hvor han visste at det var gravd ned ting. Han har nemlig kjøpt huset som velkjente Idar og Autil Albrigtsen bodde i mens de levde.   - Jeg visste at de som bodde her før meg brant søppelet sitt, slik det var vanlig før renovasjonen kom til Herøy. Og søppelet kan i aller høyeste grad være historiske skatter, bare man stiller de rette spørsmålene.   Reise i tid og fantasi De aller viktigste arkeologiske funn er nemlig søppel, så våre funn torsdag var ganske typisk. Mens en gravhaug inneholder enkelt-ting som er lagt ned bevisst, er gjenstandene folk kaster representativt for hele bredden i folks dagligliv, sier Evensen videre.   Og det ble en spennende reise i tid, fantasi og fakta for de unge akeologene ved Herøy sentralskole.   Med Børge Evensens kunnskap om Autil og Idar Albrigtsen, lot han elevene prøve å rekonstruere og mene noe om de som har bodd i huset tidligere.   Søppel forteller om samfunnet - Til slutt fortalte jeg det jeg visste om Autil og Idar Albrigtsen, og det viste seg å stemme godt med hva vi fant ut, sier Børge Evensen.   Da han fredag besøkte klassen hadde han med seg noen gamle arkeologiske funn som er gjort ved blant annet prestegården fra middelalderen og vikingtida.   - Elevene fikk da se hvordan disse gamle funnene også var søppel i sin tid og hvordan arkeologer kan si noe om samfunnet på den tida funnene stammer fra, avslutter Børge Evensen.   Foto: Sonja Salamonsen.
1_arkeologi1
4. klassingene ved Herøy sentralskole har denne uka lært om hvordan en arkeolog arbeider.
1_arkeologi4
Funnene noteres nøye opp.
1_arkeologi3
Og det manglet ikke på ting som elevene kunne grave fram.
1_arkeologi2
Greit å kunne konferere med en ordentlig arkeolog, nemlig Børge Evensen.
1_arkeologi_skolesekken
Det spennende opplegget er et samarbeid mellom Helgeland Museum og Nordland fylkeskommunes "Den kulturelle skolesekken".

Annonser