26 millioner kroner i overskudd for Herøy kommune

Penger, lommebok, kjøpekraft.  Foto:Gunnar Lier

Herøy kommune ligger an til et regnskapsmessig driftsoverskudd på 26 millioner kroner i 2020. Regnskapet er foreløpig ikke revidert.

Under siste formannskapsmøte informerte konstituert rådmann John Arne Andersen om at kommunen lå an til et regnskapsmessig overskudd på nær 26 millioner kroner. En vesentlig årsak til det store overskuddet er et tilskudd fra Havbruksfondet på vel 17 millioner kroner.

Rådmannen benyttet også anledningen til å gratulere de folkevalgte med det gode resultatet. Han påpekte at kommunen står seg godt i forhold til mange andre kommuner. Samtidig understreket han at en del av overskuddet skyldtes at kommunen hadde for lite ressurser til å få iverksatt alle planlagte prosjekt.

Regnskapet viser at kommunen har totale driftsutgifter på kr. 190,7 millioner kroner og inntekter på 216,5 millioner. Det gjøres oppmerksom på at regnskapet foreløpig ikke er revidert.

Hovedårsaker
Utbetaling fra Havbruksfondet på 17,1 millioner kroner er naturligvis den største årsaken til det store overskuddet. En annen viktig årsak er at lønnsoppgjøret for 2020 ble lavere enn budsjettert. Dette bidrar til lavere lønnsutbetalinger med brutto 3,9 millioner kroner. I og med at Sentralbanken satte ned styringsrenten til 0 prosent i 2020 bidrar dette også til lavere renteutgifter på lån med flytende rente på ca. 2,5 millioner kroner.

I tillegg trekkes også god budsjettdisiplin for kommunens enheter fram som en av hovedårsakene til det gode resultatet.

Utfordringer med å få tak i kvalifisert personell
Ser en på de enkelte enhetene er det en gjenganger at enhetene har et mindreforbruk på grunn av at det har vært vanskelig å skaffe kvalifisert personale for langtidssykemeldte, og vikarer generelt.

Annonser