- Det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for laksenæringen. Nå får de en velfortjent belønning, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Rundt 160 kommuner og ti fylkeskommuner kan dele over 2,7 milliarder kroner. Av oversikten framgår det at Herøy kommune vil få utbetalt i overkant av 23,7 millioner kroner i løpet av høsten.

Av oversikten går det også fram at Dønnna kommune vil få 19,7, Alstahaug 9 og Nordland fylkeskommune 76 millioner kroner. Trykk her for full oversikt over utbetalingene.

Pengene kommer etter regjeringens salg av nye laksetillatelser. Rundt 50 selskaper kjøpte tillatelser for om lag 3,9 milliarder kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner og -fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet.

- Denne utbetalingen er med på å synliggjøre at oppdrettsnæringen gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Dette er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen kultur, helse, skole, idrett, infrastruktur eller andre områder, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Gir arbeidsplasser
Havbruksfondet ble opprettet i 2016. Målet med fondet er å stimulere kommunene til å legge til rette for havbruksnæringen.

- Vi håper at enda flere kommuner vil bidra til at laksenæringen kan fortsette å vokse. Dette er viktig for Norge. Laksenæringen gir arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og bidrar til å finansiere velferden i fremtiden, sier Nesvik.

Strenge krav
Regjeringen fikk i fjor på plass en ny ordning som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

- Vi vil fortsatt stille strenge krav til plassering av oppdrettsanlegg, bærekraft og fiskevelferd. I tillegg må vi ta vare på villaksen. Det er mange hensyn som skal tas, sier Nesvik.

Mer enn forventet
Ordfører Arnt Frode Jensen opplyser til Herøyfjerdingen at han selvsagt er glad for tildelingen og at dette også er noe mer enn han hadde forventet. Han legger til at Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFFK) har spilt en avgjørende rolle for at Havbruksfondet har blitt en realitet. 

- Uten arbeidet fra NFFK med sine over 75 medlemmer hadde det nok ikke blitt ei krone til Herøy og de andre oppdrettskommunene. Disse pengene kommer godt med, sier Jensen.

Fakta: Salg av laksetillatelser

  • Tillatelsene ble lagt ut for salg i to omganger; først to prosent til fastpris, og deretter fire prosent gjennom en auksjon.
  • Rundt 50 selskaper har kjøpt vekst. Salget ga inntekter på omtrent 3,9 milliarder kroner.
  • Det er i alt tildelt i overkant av 23 000 tonn produksjonskapasitet, som tilsvarer en vekst i næringen på om lag 3 prosent.
  • En mindre andel av kommunenes inntekter, tilsvarende om lag 390 millioner kr, utbetales først i 2019. Disse midlene skal fordeles mellom kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter for oppdrett de siste to årene. Ettersom det ble utbetalt midler fra denne potten i 2017, er neste utbetaling i 2019.