Statistisk sentralbyrå kunngjorde i dag befolkningstallene for utgangen av andre kvartal 2023, og det er da gledelig å se at folketallet i Herøy vokser igjen etter at det var en nedgang på 17 innbyggere fra fjerde kvartal 2022 til første kvartal i år. Sammenligner vi tallene fra andre kvartal i år med tallene fra andre kvartal i 2022 ser vi at det har vært en økning i folketallet på 25 siste år.

Økning på 226 siden 2010
Tallene fra SSB viser oss at må vi omtrent 22 år tilbake til årene 2001-02 for å finne et folketall på samme nivå. Den 1. januar 2001 var det 1874 innbyggere i Herøy mens folketallet sank til 1835 i 2002. Siden bunnåret i 2010 da folketallet var helt nede i 1618 har folketallet økt med 226 innbyggere til utgangen av juni i år.

Ser vi på våre nabokommuner så ser vi at Alstahaug kommune har hatt en økning på 39 siste kvartal. Leirfjord har hatt en økning på 14 mens Dønna har mistet en. Samlet for HALD-kommunene er økningen på 60 siste kvartal.

Se tabell fra Statistisk sentralbyrå.

Folketall andre kvartal 2023.jpg