17,1 millioner til Herøy kommune fra Havbruksfondet

Næringsparken

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet ble det klart at Herøy kommune vil få utbetalt 17,1 millioner kroner fra Havbruksfondet.

Mandag 28. september fikk 140 kommuner og 7 fylkeskommuner fordelt 2,25 milliarder kroner fra Havbruksfondet.

Inntekter til kommunene fra oppdrettsnæringen fordeles gjennom et havbruksfond som ble opprettet i 2016. Fondet ble opprettet for at kommunene og fylkene som legger til rette for havbruksnæringen skal få en belønning. Innbetaling til Havbruksfondet kommer fra tildelinger av vekst i oppdrettsnæringen. I 2018 fikk fikk kommunene omtrent 2,8 milliarder kroner og i 2019 fikk de utbetalt omtrent 450 millioner kroner.

Herøy kommune fikk i 2018 tildelt 23.7 millioner kroner og kroner 6,7 millioner i 2019. Med den siste tildelingen har kommunen fått tildelt tilsammen 47,5 millioner kroner fra Havbruksfondet.

Ny produksjonsavgift fra 2022
Fra 2022 vil kommunene få 40 prosent av salgsinntektene fra ny kapasitet, fordelt gjennom Havbruksfondet. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift som vil ligge på rundt 500 millioner kroner årlig.

Endringen som innebærer at kommunene fra 2022 skal få redusert salgsinntektene fra ny kapasitet fra 80 til 40 prosent har skapt frustrasjon blant oppdrettskommunene.

Her er oversikt over tildelingen til HALD-kommunene etter størrelse:

HERØY 17 115 548
DØNNA 16 427 791
ALSTAHAUG 10 761 001
LEIRFJORD 1 777 209


Fakta: Inntekter til havbrukskommunene fra oppdrettsnæringen

  • For å drive oppdrett av laks og regnbueørret kreves det tillatelse. Nye tillatelser tildeles fra staten mot vederlag. Tidligere har det variert om kommunene har fått noe av inntektene, og hvor stor andel de i så fall har fått.

  • Havbruksfondet ble opprettet i 2016. -Inntektene til havbruksfondet kommer fra innbetalinger fra oppdrettsaktørene som kjøper vekst, samt fra en avgift på årlig produksjon. Tilbud på vekst er styrt av trafikklyssystemet.

  • Havbruksfondet fordeler kommunesektorens andel av inntekter fra næringen. I 2016-2019 fikk kommunesektoren 80 prosent av salgsinntektene.

  • Stortinget har bestemt at kommunene får til fordeling en fast sum i 2020 og 2021. I 2020 blir det utbetalt 2,25 milliarder kroner, og i 2021 blir det utbetalt 1 milliard kroner.

  • Kommunene vil fra og med 2022 få 40 prosent av salgsinntektene. I tillegg vil kommunene få inntekter fra en produksjonsavgift. Avgiftssatsen er satt til 40 øre per kilo laks, og er anslått å gi kommunene inntekter på rundt 500 millioner kroner årlig.

  • Inntektene fra Havbruksfondet gir et betydelig tilskudd til kommuneøkonomien for mange oppdrettskommuner. Dette er ekstra inntekter på toppen av ordinære tilskudd og som disponeres fritt.

Annonser