17. mai markering i Herøy kirke

Herøy kirke

I år blir det ikke en tradisjonell gudstjeneste i kirka på 17. mai, men mer en høytidelig feiring av grunnlovsdagen.

Når soknepresten vår Gunver Birgitte Nielsen, som selv kommer fra Danmark, tenker 17. mai-feiring, da er det fellesskapet av å bo i landet Norge, være en del av lokalsamfunnet i Herøy, snakke norsk og respektere de norske lover og regler, flagg og kongehus, som teller.

Derfor blir «gudstjenesten» i Herøy kirke, som avslutter det tradisjonelle 17. mai toget fra omsorgssenteret til kirka, i år mer en høytidelig feiring av nasjonaldagen for alle som bor i Herøy. Det gjelder både flyktninger, arbeidsinnvandrere, tilflyttere og andre herøyfjerdinger.

- Herøy kirke er den eldste og mest historiske bygning på Herøy og et nasjonalt minnesmerke som vi alle må ta vare på. Fra den første stein ble lagt på 1100-tallet og til i dag har kirken vært et fast holdepunkt for generasjoner av herøyfjerdinger og vært et fyrlys for fiskere og en representant for staten.

- Det blir ikke en vanlig søndagsgudstjeneste med gloria, kyrie og nattverd, men en høytidelig og inkluderende samling om det vi er felles om. Jeg tenker på landet og kanskje ikke minst Grunnloven, som er med til å sikre oss alle friheten i landet Norge, forteller sokneprest Gunver Birgitte Nielsen

Sokneprest Gunver Birgitte Nielsen håper derfor at alle herøyfjerdinger vil slutte opp også om 17. mai arrangementet i Herøy kirke, så dagen blir en fin markering av fellesskap og samhold i Herøy.

- For meg er dette en dag der vi alle er norske og alle bærer de norske farger. Jeg håper derfor at dette blir en festlig dag for alle, avslutter Nielsen.

Gunver Birgitte Nilesen
Sokneprest Gunver Birgitte Nielsen vil markere grunnlovsdagen 17. mai i kirka uten en tradisjonell gudstjeneste.
Barnekor i kirka
Et nystartet barnekor vil opptre for første gang 17. mai i tillegg til at korpset også skal spille. (Foto: Trine Heggheim)

Annonser