17. mai i Herøy

17
Lørdag er det endelig 17. mai. Tradisjonen tro går toget fra torget klokken 11. Klokken 12 er det familiegudstjeneste ved sogneprest Annette Stenseng. Her er programmet for dagen.
- Toget starter fra torget kl. 11.00 Oppstilling i henhold til togorden Toget går forbi trygdeboligene, Herøy alders- og sykeheim og fram til Herøy sentralskole - Sang og musikkinnslag - Toget fortsetter til Herøy kirke Familiegudstjeneste ca. kl. 12.00 Korps, korgruppe og speiderne deltar. - Servering av diverse forfriskninger i Herøyhallen

Loddsalg Tale for dagen Leker for barna Korpsmusikk Allsang

TOGORDEN

1. Politietaten 2. Flaggborg 3. Ordfører 4. Barnehagene: - Solli barnehage - Silvalen barnehage - Tenna barnehage 5. Herøy Musikkorps 6. Skolekretsene - Øksningan skole - Herøy sentralskole - Seløy skole 7. Øvrige

Det henstilles til at folk ikke forlater plassene sine i toget ved Herøy alders- og sykeheim.

Det er ikke tillatt å parkere på torget eller ved Herøy alders- og sykeheim. Benytt andre parkeringsplasser, for eksempel ved banken og kommunehuset.

NB: Det er ikke tillatt å kjøre inn i 17.mai-toget (Jfr. trafikkreglenes § 5)
17
Slik så det ut i fjor da 17.maitoget gikk ned Herøysundbrua.

Annonser