Dessverre kan man heller ikke i år ha vanlig 17.mai-feiring på grunn av smittevernreglene. Formannskapet har derfor oppnevnt en egen komité som er i full gang med å få til en markering av nasjonaldagen. Hovedkomiteen består av Lars Olav Mogård-Larsen, Bård Grønbech, Svein Lundestad og ordfører Elbjørg Larsen.

I og med at man ikke kan samle store folkemengder legges det også i år opp til en digital sending med ulike innslag. Den digitale sendingen vil bestå av ulike innslag som viser litt av mangfoldet i kommunen. Samtidig skal sendingen selvfølgelig bidra til å få opp 17. mai-stemningen.

Sendingen starter kl. 12.15 og du kan se den på linken nedenfor på Youtube for Herøyfjerdingen.

 

MC- og bilkortesje fra Flostad kl. 11.00
En ny programpost er at det i år skal arrangeres en motorsykkel- og bilkortesje som skal kjøre samlet fra Flostad, rundt storrunden på Seløy og tilbake igjen. I front kjører kommunens brannbil med Roger Håland som sjåfør. Han tar også ansvar for organiseringen, og det er viktig at smittevernet overholdes av alle som skal delta. Alle oppfordres til å pynte kjøretøyene sine med flagg.

Bilkortesjen løser seg opp på tilbaketuren fra Seløy. 

Det blir registrering fra kl. 10.30 og det skal trekkes 4 gavekort på middag for kroner 1000 blant de som deltar.
Avgang for kortesjen er satt til kl. 11.00.

Her er rekkefølge på kortesjen:

  1. Brannbil
  2. Motorsykler
  3. Veteranbiler
  4. Øvrige kjøretøy

Vi oppfordrer dere også til å sende oss bilder og filmsnutter fra markeringen til post@heroyfjerdingen.no.
Se egen sak.