12.400 kroner til Operasjon Dagsverk

7_OD
I dag var elevrådet ved Herøy sentralskoles ungdomstrinn i Helgeland Sparebank og satte inn 12.400 kroner til Operasjon Dagsverk 2010. Samtlige elever har jobbet en dag for 200 som nå går til ungdom i slumstrøk i Brasil.
Herøy sentralskole har tradisjon for å delta på Operasjon Dagsverk og 28. oktober var samtlige elever (med unntak av de som var syke) i arbeid i hele distriktet.

Jobbet ulike steder De fleste i Herøy hvor noen jobbet heime, hos naboer, noen i butikker mens andre jobbet i Sandnessjøen.

Dagslønnen på 200 kroner ble gitt til årets prosjekt som hjelp til ungdom i slumstrøk i seks brasilianske byer.

Utdanning Det var også et mål med prosjektet at elevene gjennom OD-kampanjen skulle få bedre utdanning og muligheten til å påvirke hvordan byen deres skal være.

En positiv bivirking av OD-dagen er at ungdommene får prøve seg litt i arbeidslivet.

Det er elevrådet ved sentralskolen som er styringsgruppe for Operasjons Dagverk-innsatsen og i dag telte de opp pengene og tok turen til Helgeland Sparebanks avdeling i Herøy for å overføre pengene til Operasjon Dagsverk.

I elevrådet sitter i år:

Eivind Holstad, Vebjørn Olsen, Marie Guttormsen, Ingri Haugen, Emma Olsen og Torstein Hansen.

De to sistnevnte går i 8. klasse som i dag prøve og var derfor ikke med på opptelling og benkbesøk.
7_OD
Paula Nyrud i Helgeland Sparebank tar imot pengene fra Maria Guttormsen (fra venstre), Vegard Olsen, Ingri Haugen og Eivind Holstad.

Annonser