10 000 kroner til Operasjon Dagsverk

Kommunestyremøte 06

Et enstemmig kommunestyre bevilget kroner 10 000 til støtte av Operasjon Dagsverk i regi av elevrådet ved Herøy skole.

Herøy skole har i alle de år deltatt på Operasjon Dagsverk (OD). OD innebærer at alle elever i 8.- l0. klasse jobber en dag og betaling for denne dagen går uavkortet til et prosjekt som den sentrale OD-komiteen har bestemt. I år er prosjektet global urettferdighet og ungdom på flukt i Sør-Sudan.

I søknaden fra elevrådet ved Herøy skole pekes det på at koronapandemien gjør denne deltakelsen vanskelig. Elevene ønsker allikevel å bidra til aksjonen og sendt derfor søknad til kommune om kroner 10 000 i støtte til årets aksjon. Til gjengjeld ønsker elevene å bruke en dag til strandrydding sammen med organisasjonen «in The Same Boat» som for tiden driver med rydding strandrydding i kommunen.  

Saken ble lagt fra uten innstilling, men etter forslag fra ordfører Elbjørg Larsen (Ap) ble det enstemmig vedtatt i kommunestyret at det skulle bevilges kroner 10 000 til årets Operasjon Dagsverk. I forkant av behandlingen holdt nestleder Nila Lorvik i elevrådet på Herøy skole en flott orientering til de folkevalgte 

Det kan også nevnes at leder i barne- og ungdomsrådet i Herøy kommune, Tora Olsen Skagen, sitter også i fylkeskomiteen for Operasjon Dagsverk, noe som viser et stort engasjement i saken.

Trykk her for å se orienteringen om Operasjon Dagsverk av Nila Lorvik på Kommune-TV.

Trykk her for å se behandlingen av saken i kommunestyret på Kommune-TV.

Kommunestyremøte 06
Et enstemmig kommunestyre bevilget kroner 10 000 til årets Operasjon Dagsverk.
Kommunestyremøte 06
Nila Lorvik fra elevrådet ved Herøy skole holdt en flott orientering til de folkevalgte i forkant av behandlingen.

Annonser