- Vannscootere er ulovlige

1_politi_edvard_i_styrhuset
Lensmann Edvard Børø har registrert at det kjøres med vannscootere i Herøy og opplyser at per i dag er vannscootere ulovlig i Norge. - Disse går veldig fort og styringa er ikke så presis som på båter, advarer Børø.
Når lensmannen i Herøy og Dønna går ut med denne advarselen, er det ikke minst av hensyn til omgivelsene.
 
Upresis styring 
For slik vannscootere går fort og når styringa ikke er presis kan det fort skje uhell spesielt i trange sund med flere fartøy.
 
- Vi har registrert kjøring med vannscootere i Herøysundet og per i dag er disse ulovlige i Norge.
 
Ut av kontroll
Få kjenner til hva et slikt fartøy kan medføre av skade når det kommer ut av kontroll og vi har kjennskap til at det finnes flere slike vannscootere i øyriket.
 
Bortsett fra noen få steder i landet som har åpnet for kjøring på gitte steder, jenner jeg ikke til steder i landet hvor vannscootere er lovlige fartøy, sier lensmann Børø til Herøyfjerdingen.
 
Han sier at Ørland er et slik sted som har fått dispenasasjon.
 
- Jeg kjenner til at det presses på for å få disse fartøyene lovlige, og Norge er klaget inn til en internasjonal domstol på grunn av dette forbudet.
 
EU har bestemt at EU-produserte fartøyer kan brukes i alle EU-land. Men Norge er ikke medlem av EU, minner Børø om.
 
Båtførerbevis
Lensmannen minner også om kravet til båtførerbevis for personen under 30 år som skal føre båt over åtte meter eller kan hå med en hastighet over 25 knop.
 
- Det fristiller likevel ikke de over 30 år fra å vise aktsomhet. Jeg vil oppfordre alle som har båt om å ta båtførerprøven, sier Børø til Herøyfjerdingen.
 
Husk tilgjengelige flytevester
Politiet vil følge opp dette med kontroller i sommer. Det samme gjelder fyltevester. Lensmannen har flere eksempler på stikkprøver han har tatt hvor flytevester ligger bortgjemt og stuet vekk.
 
- Hvis det virkelig skulle skje noe alvorlig og man trenger vestene, vil man ikke rekke å få ta i vester som er stuet vekk, sier lensmann Børø.
 
- Det går an å bruke fornuft og bruke flyteutstyr, oppfordrer lensmann Edvard Børø.
1_politi_edvard_i_styrhuset
- Vannscootere er ulovlige i Norge, sier lensmann Edvard Børø.

Annonser