- Unødvendig rotete av Posten

4_baard_med_post
Kirkeverge i Herøy og Dønna Bård Grønbech får haugevis av post og innkallinger til møter i retur om det står 8850 i stedet for 8851 på konvolutten. På landsbasis var det flere hundre tusen personer som fikk ikke fikk stemme ved valgene på kirkelige fellesråd.
Når Kirkevergen i Herøy og Dønna sender innkallinger og brev til folk bruker han Den Norske Kirkes medlemsregister og Folkeregisterets oversikt på nett.
 
Eget register
I tillegg til at han sjekker med Telefonkatalogen på nett.
 
Problemet er at Posten opererer med et eget register som ikke er tilgjengelig på nett.
 
Det skal ikke mer til at man bruker 8850 i stedet for 8851 når man sender post til folk i lille Herøy, før Posten sender alt i retur.
 
- Det kanskje mest alvorlige tilfellet fikk vi under valget til nytt kirkelig fellesråd i fjor. Da ble stemmesedlene til alle medlemmer av statskirken i landet sendt ut sentralt fra Oslo.
 
Mange fikk ikke stemme
Flere hundre tusen stemmesedler kom da i retur til kontoret hvor det satt et par stykker som ikke hadde muligheter til å finne ut av dette.
 
Med den følge at mange ikke fikk levert sine stemmer, sier kirkeverge Bård Grønbech til Herøyfjerdingen.
 
Også ved stortingsvalg
- Bare i Herøy har vi over 1600 medlemmer av statskirken. Og dette problemet oppstår også ved andre valg, blant annet til Stortinget.
 
Fem av innkallingene til dagens møte i Herøy Kirkelige Fellesråd kom i retur i dag, samme dag som møtet avholdes.
 
Legg ut registeret
Enten får Posten finne adressatene - slik som tidligere eller så må Posten legge ut sitt adresse-register slik at vi kan søke opp adressatene, sier kirkevergen som har en fortid i Posten.
 
Han syns det er helt unødvendig av Posten å returnere post hvor adressene er så marginalt feil, og viser oss brev til adressater på Tenna, hvor det står 8850 i stedet for 8851. Alle kommer i retur.
 
Helt unødvendig
- Posten har en egen avdeling som skal finne bortkomne julepakker. Da skal de klare å finne rett person i Herøy, sier kirkeverge Bård Grønbech.
 
Sist søndag var pårørende til folk som har gått bort det siste året invitert til Alle Helgens-gudstjeneste i Herøy kirke. Også her kom det brev i retur.
 
Inkasso
Herøyfjerdingen sliter med det samme problemet ved utsending av magasinutgaven, og vi kjenner til folk som har fått inkassovarsel fordi regninger ikke har kommet fram i tide.
 
- Posten er ikke til å stole på lenger, avslutter kirkeverge Bård Grønbech som legger til at dette ikke er kritikk til Postens ansatte lokalt, men systemet til Posten.
 
Herøyfjerdingen var lovet svar fra Postens presseavdeling i løpet av dagen, men det har ikke kommet. Vi kommer derfor tilbake til saken når et slikt svar foreligger.
4_baard_med_post
Kirkeverge for Herøy og Dønna mener Posten enten får finne adressatene eller legge sitt eget registeret ut på nett for allmennheten.

Annonser