- Ser klart transportbehovet i Herøy

3_veivesen_afj_og_skjerve_01
Distriktsveisjef Kjell Skjerve lot seg imponere over den store utviklingen i Herøy. – Jeg ser transportbehovet her, men det er jo ikke jeg som bestemmer, sier Skjerve til Herøyfjerdingen etter dagens møte med kommune, Marine Harvest og en befaring rundt i kommunen.
- Jeg har vært i Herøy tidligere og ser en rivende utvikling innen transportbehovet, sier distriktsveisjef Kjell Skjerve etter dagens besøk i Herøy.
 
Ser behovet
- Det er hyggelig å være i en kommune i vekst og jeg er imponert, sier han videre.
 
På spørsmål fra Herøyfjerdingen om hva han vil gjøre for å imøtekomme kommunens ønsker om bedre veier og ferjemateriell svarer han:
 
- Jeg ser transportbehovet, men dette er noe politikerne må bestemme.
 
Sa Kjell Skjerve før han sammen med de to øvrige fra Statens veivesen, transportplanlegger Lise Grønning og Arnt Fagerli, satte kursen mot Dønna hvor de skulle møte representanter fra kommunen.
 
Befaring
Da hadde delegasjonen vært gjennom fire timer med ordfører Arnt Frode Jensen, rådmann Roy Skogsholm og Plan og Utviklingssjef Roy Nilssen. Tom Wennemo fra FAU var også med på møte og befaring.
 
Etter et to timer langt møte på formannskaps-salen hadde ordfører Jensen lagt opp til befaring til de ulike stedene som kommunens ønsker utbedring.
(Se egen sak på dette).
 
Som avslutning på befaringen endte minibussen med veivesen og kommunens ledelse opp hos Marine Harvest hvor de ble tatt imot av fabrikksjef Kjell Stokbakken.
 
Imponert delegasjon
Her orienterte Stokbakken om bedriften og hvilke utfordringer Marine Harvest i Herøy står overfor med tanke på transport. Og det var en tydelig imponert delegasjon fra Statens veivesen som hørte på.
 
- Vi har dager hvor vi er oppe i 20 vogntog inn og 20 ut på en dag, selv om snittet ligger på 17 vogntog. Det tilsvarer tre ganger en ferje på størrelse med ”Møysalen” som går på dønnasambandet.
 
Kommer ikke av ferja
Sjåførene foretrekker å bruke ferjesambandet over Herøy, men problemet er at flere av de russiske vogntogene kan ha problemer med å komme seg av ferja på Søvik ved fjære sjø.
 
Derfor kjører mange konsekvent til Dønna, men da må de ut på en vei som ikke er tilpasset denne trafikken, sa Kjell Stokbakken blant annet.
 
Foretrekker herøysambandet
Han viste til flere eksempler hvor vogntog har vært nødt til å ta ferja tilbake til Herøy for så å kjøre til Dønna og ta ferja til fastlandet.
 
- De fleste sjåførene foretrekker herøysambandet. Får vi gjort noe med ferjemateriell og ferjeleie blir dette bra, sa Stokbakken og la til at dersom Marine Harvest skulle bygget en slik fabrikk i dag ville det aldri blitt i Herøy.
 
Scenarium
Han sammenliknet transportforholdene med Marine Harvest sine anlegg ved Stavanger og Ålesund hvor man har både store og nye ferjer og skikkelige ferjeleier.
 
- Hvis vi i juli 2011 vil kjøre maksimal produksjon vil det kreve 30 vognlaster ut og like mange inn per dag. Det blir i så fall i den mest hektiske turistsesongen med bobiler og campingvogner på ferjene, og det er et aktuelt scenarium, la Stokbakken til.
 
Ser utvklingen
Både fra Stokbakken og kommunens ledelse ble det poengtert at utviklingen hos Marine Havest går mye raskere enn dagens normer for normal trafikk-utvikling.
 
Og de møtte forståelse hos distriktsveisjef Kjell Skjerve og hans folk.
 
- Vi ser jo også denne utviklingen, sa Skjerve blant annet.
 
Raskere utvikling
Transportplanlegger Lise Grønning gikk lengre og uttalte at utviklingen går fortere enn veivesenet har fått beskjed om å handle.
 
Statens veivesens tre representanter la til at de tar signalene fra besøket i Herøy med seg til Bodø.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen var også fornøyd etter dagens møte og befaring.
 
Fikk gehør
- Jeg syns vi fikk gehør for våre innspill. Alle de tre som var på besøk hos oss i dag er nye i stillingene og formålet vårt var å selge inn våre behov for samferdsel.
 
Når veivesenet skal planlegge framover og vi snakker med politikerne på fylkesnivå så snakker vi lettere samme språk når de forstår problematikken.
 
Jo flere som får kunnskap om utviklingen i Herøy, jo bedre er det. Det er min plikt å selge inn dette til beslutningstakerne, avslutter ordfører Arnt Frode Jensen.
3_veivesen_afj_og_skjerve_01
Distriktsveisjef Kjell Skjerve (t.v.) på befaring sammen med ordfører Arnt Frode Jensen.
3_veivesen_hos_MH
Fabrikksjef hos Marine Harvest Kjell Stokbakken (fra venstre), ordfører Arnt Frode Jensen, Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen og distriktsveisjef Kjell Skjerve.
3_veivesen_ut_fra_MH
Lise Grønning (fra venstre), Arnt Frode Jensen, Arnt Fagerli og Kjell Skjerve på vei ut fra møtet hos Marine Harvest.

Annonser