- Positive tiltak for folkehelsen

5_jan_nikolaisen
Folkehelse-koordinator Jan Nikolaisen roser tiltakene den siste tiden som ”tiltak i god folkehelse-ånd”. – Det er veldig flott at slike ting skjer, sier Nikolaisen.

Herøy er en ”folkehelse-kommune” og det er nedsatt en gruppe som skal jobbe med å legge til rette for enda bedre folkehelse i Herøy.

I god folkehelse-ånd Folkehelse-koordinator Jan Nikolaisen påpeker at selv om det er nedsatt en gruppe som skal jobbe med dette er det ikke meningen at det er kommunen som skal arrangere alle tiltak.

- Derfor er slike tiltak som å gjøre en gymnastikktime om til en skiaktivitet, kombinert med varme boller og kakao, og nissemarjen mandag tiltak i god folkehelse-ånd.

Viktige faktorer Fysisk aktivitet gjennom blant annet idrettslag, skole og andre er en viktig faktor i forhold til folkehelse-arbeidet, sier Jan Nikolaisen.

Denne ukens nevnte tiltak har han sørget for å skrive ut fra Herøyfjerdingen og vil bli lagt ved rapporten som skal gå til Nordlands Fylkeskommune.
5_jan_nikolaisen
- Flotte tiltak i god folkehelse-ånd, sier folkehelsekoordinator Jan Nikolaisen.

Annonser