- Leverandørene holder ikke fristene

raadmann_02
Rådmann Roy Skogsholm brukte sterke ord da han svarte på en interpellasjon fra Vegar Dalen (Frp) om Herøy barnehage og ferdigstillelsen av arbeidet der. - De lokale leverandørene holder ikke tidsfristene og det vil få konsekvenser senere, sa rådmannen.
Rådmannen svarte da på en interpellasjon fra Vegar Dalen (Frp) om hvor vidt arbeidet med den nye barnehagen i Herøy er ferdig eller ikke.

- Jeg ønsker en statusrapport for barnehagen og jeg føler meg litt lurt når arbeidet ikke er ferdig når vi har godkjent dette, sa Dalen blant annet.

- Vi har et problem - Vi har et problem, når vi har avtale med leveandøren om at utearealet skal være ferdig 1. desember, og det ikke blir ferdig.

Vi må holde leverandørene i nakken og de overholder ikke fristene. Vi må ha leverandører som viser respekt for de avtaler som er inngått.

Og det vil få konsekvenser for senere oppdrag for de lokale leverandørene som ikke viser den respekten, sa rådmann Roy Skogsholm blant annet.

Før han ga ordet til OK-sjef Geir Berglund om å svare videre.

- Gjerdet er ferdigstilt, alt av lekeutstyr er ferdig. Barnehagen ønsker å få uteområdet delt opp i to, svarte OK-sjef Geir Berglund blant annet.

Vegar Dalen fulgte opp med å si at han regner med at det vil påløpe døgnmulgt til leverandøren.

- Det er noe som vurderes, sa Skogsholm og la til at støyproblemene er noe kommunen jobber med.

Politiet Tore Grønbech (H) stilte spørsmål om politiets tilstedeværelse og rusproblematikken i Herøy.

- Vi ser stadig i avisene at det er uro i Herøy og samtidig ser vi at lensmannen foreslår et mobilt lensmannskontor.

- Kan lensmannskontoret bli nedlagt? spurte han.

- Jeg har liten sans for et rullende politikontor på øyene her og ser heller at lensmannen har de stillingshjemler han skal ha.

Jeg ser for meg at politiet i framtiden vil ha den samme tilstedeværelsen  som i dag, svarte ordfører Jenssen.
raadmann_02
- At ikke de lokale leverandørene til barnehagen holder tidsfristene vil få konsekvenser, sa rådmann Skogsholm.

Annonser