- La barna gå til skolen

1_trygg_trafikk3
Trygg Trafikk oppfordrer foreldre og skolene til å samarbeide slik at flest mulig elever kan gå til skolen. - Barn trenger erfaring fra trafikken. De må lære seg å bli gode fotgjengere og syklister. Dessuten er det en viktig helsegevinst ved å gå, mener Trygg Trafikk.
59 500 spente barn er klare for skolestart. Trygg Trafikk ber foreldrene og skolene samarbeide slik at flest mulig kan gå til skolen.   Hvert år melder Utrykningspolitiet om forenklede forelegg og førerkortbeslag på skoleveiene landet over. Ikke sjelden stopper politiet foreldre som råkjører egne barn til skolen, mens de glemmer at naboens barn går langs den samme veien.   - Trygg Trafikk har en klar oppfordring til foreldrene: gå med barna til skolen. Snakk med dem om hva de opplever langs veien, og hvordan de skal forholde seg i trafikken, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.    Unngå kaos Rundt 25 prosent av elevene kjøres til skolen (Transportøkonomisk institutt, 2006). De fleste av disse foreldrene sa at det skyldtes praktiske hensyn. Bare 2 av 10 foreldre som kjørte barna, oppga trafikkfarlig skolevei som grunnen.   - Barn trenger erfaring fra trafikken. De må lære seg å bli gode fotgjengere og syklister. Den kunnskapen er viktig å ta med seg senere i livet, sier Sandberg.   Hun minner om at foreldrekjøringen fører til mer trafikk ved skolene. Dermed oppstår det uoversiktlige situasjoner, særlig når bilene må rygge eller snu. Resultatet blir økt trafikkfare for alle elever.   Bra for helsa Å gå til skolen har flere positive effekter. Ikke minst får barna mosjon, frisk luft og en aktiv start på dagen. Ifølge Helsedirektoratet er det en klar sammenheng mellom aktivitet som ung og helsa som voksen. Skoleveien kan legge grunnlaget for gode vaner resten av livet. I dag får mange barn for lite mosjon. Det kan gå utover helse, vekt og motorikk.   - Det er viktig at skolene etablerer en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet, sier Sandberg.   Hun minner om at kravene til skolenes trafikkopplæring er klare: - Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag, sier Sandberg.   Råd til foreldrene:
  • Gå til skolen sammen med barnet, da lærer barnet gradvis å gå trygt i trafikken.
  • Er tiden knapp om morgenen, kan flere foreldre gå sammen om en følgeordning der en voksen følger flere barn. Da blir det færre dager å følge for hver familie.  
  • Skal barnet begynne å gå selv, bør dere gå skoleveien sammen noen ganger først. Gå bak og observer at barnet vet hva det skal passe på.
  • Hvis du kjører; ta hensyn, ikke stans rett ved skoleporten eller gangfelt ved skolen. Unngå rygging. De minste barna er vanskelige å få øye på når de er rett bak bilen.
  • Husk at alle barn under 135 cm skal være sikret med eget sikringsutstyr i bil. 
  • Ikke kjør forbi skolebusser som står på en holdeplass. Det kan komme et barn løpende ut foran bussen.
  • Følg fartsgrensen ved skoler - da har du tid til å observere og stanse om nødvendig.
  • Vær oppmerksom på avkjørsler og småveier der sikten er dårlig.
  Foto: Anders Aavik Hagen
1_trygg_trafikk3

Annonser