- Kommunen må følge anbudsreglene

7_roy
Rådmann Roy Skogsholm avviser at Herøy kommune har engasjert et lokalt firma som underentreprenør i forbindelse med arbeidet på Hestøya.
– Det er hovedentreprenøren Secora som har gitt oppdraget til firma Rolf Edvardsen, sier rådmann Roy Skogsholm.
Secora har engasjert firma Rolf Edvardsen til å transportere bort steinmassene i forbindelse med utdypingen av havna på Hestøya.
 
Men signaler som har kommet til Herøy kommune tyder på at noen tror det er kommunen som bare har gitt oppdraget til det lokale firmaet.
 
Lov om offentlig anskaffelse
- Lov om offentlig anskaffelse er blitt kraftig innskjerpet de siste årene, etter en del beklagelige episoder i andre kommuner.
 
Dette er selvsagt en lov som Herøy kommune følger og vi blir nøye overvåket av både revisjon og anbyderne, sier rådmann Roy Skogsholm.
 
Han har valgt å gå ut i Herøyfjerdingen for å tilbakevise røster som mener Herøy kommune har gitt oppdraget med å transportere vekk steinmasse til firma Rolf Edvardsen.
 
- Det er Secora som har satt bort dette arbeidet til Edvardsen, og dette er noe som Herøy kommune selvsagt ikke har noen som helst innvirkning på.
 
Secora bestemmer
Dersom Secora ønsker å bruke underleverandører er det opp til dem å engasjere andre. Da kan de velge å bruke anbud eller forespørre noen, sier Roy Skogsholm.
 
Det har vært to anbudsprosesser i forbindelse med arbeidet som nå foregår på Hestøya, nemlig bygging av en 550 meter lang vei og utdyping av sjøbunnen utenfor Marine Harvest.
 
- Veibyggingen er et ganske stort oppdrag som omfatter lov om offentlig anskaffelse og hvor Herøy kommune dermed var nødt til å utlyse på Doffin, som er en offentlig utlysning i hele EØS-området, sier Skogsholm.
 
Seks ga anbud
Det var seks selskaper som hadde levert inn anbud på dette arbeidet, blant disse Olaf Pettersen AS og Arbeidsfellesskapet Olsen/Edvardsen GA med blant andre Rolf Edvardsen. Begge disse selskapene fra Herøy.
 
Her var det pris og ferdigstillelsesdato som var avgjørende for hvem som fikk oppdraget. Og det ble det firma Johansen Maskin AS som gjorde.
 
- Johansen Maskin AS var best på både pris og tid. Det var ikke store forskjeller mellom anbudene, men vi har ikke anledning til å fravike reglene. Vi var nødt til å velge den rimeligste og den som kunne gjøre jobben raskest mulig.
 
KOFA
Hadde vi ikke gjort det ville vi fått klage fra KOFA, som er klageorganet for offentlig anskaffelse, sier rådmannen videre.
 
Den andre anbudsprosessen Herøy kommune har vært gjennom på Hestøya er utdypingen av havneområdet utenfor Marine Harvest.
 
Dette arbeidet ble utlyst på samme måte som veibyggingen, og også her var pris og ferdigstillelsesdato avgjørende.
 
Større prisforskjeller
Secora vant anbudet og her var det større prisforskjellen på anbudene. Så har altså Secora engasjert firma Rolf Edvardsen til å kjøre bort steinmassen som blir hentet opp fra sjøbunnen.
 
Denne blir brukt til å fylle opp bassenget i veikrysset på Hestøya.
 
Rådmann Roy Skogsholm vil understreke at alle oppdrag på over en halv millioner kroner skal lyses ut på offentlig anbud.
 
Vil stanse spekulasjoner
- Når det gjelder oppdrag mellom 140.000 og 500.000 kroner må vi forhandle med minst to tilbydere og forhandlingene skal dokumenteres, sier rådmann Roy Skogsholm.
 
Som dermed håper å ha satt en sluttstrek om spekulasjonene om hva som har skjedd i disse to store sakene.
 
7_roy
- Herøy kommune har ikke noen som helst innvirkning på hvem Secora velger som underleverandør, sier rådmann Roy Skogsholm.
6_hestoeya_utfylling3_01
Secora har engasjert firma Rolf Edvardsen til å transportere bort steinmassene i forbindelse med utdypingen av havna på Hestøya.

Annonser