- Håper ingen forkludrer FADHA

4_ingunn1

- Vi har ikke råd til å si at dette vil vi ikke ha. Vi har ansvar for framtidige generasjoner, så jeg håper ingen forkludrer dette. Det sa dønnaordfører Ingunn Laumann da hun avsluttet sitt innlegg på HALD IKS sitt frokostmøte på Seløy Kystferie torsdag.

Det var prosjektleder for fastlandsforbindelsen (og herøyrådmann) Roy Skogsholm som brukte mesteparten av det timelange frokostmøtet.

Svært mange hadde satt av timen mellom klokken 8 og 9 om morgenen til å spise en god frokost og bli orientert om fastlandsforbindelsen.  

Les om Roy Skogsholms innlegg på HALD IKS sin hjemmeside ved å trykke HER.   

Da Skogsholm var ferdig fikk Ingunn Laumann ordet for å belyse fastlandsforbindelsen fra Dønnas synspunkt.  

- En endelig løsning
Hun la vekt på at FADHA er noe også Dønna kommune ønsker sterkt.  
- Jeg vet om flere som har vurdert å flytte til Dønna, men har gitt opp på grunn av uforutsigbar kommunikasjon. Og Helgeland Fiskehelse vurderer å flytte på grunn av det samme.   Med fastlandsforbindelsen får Herøy og Dønna en endelig samferdselsløsning hvor vi ikke blir avhengige av fylkeskommunens sparebehov. Kommunikasjonen ut av øyene blir åpen døgnet rundt og det vil gjøre våre kommuner mer attraktive med hensyn til etableringer og nye bedrifter.  

Ansvar for framtidige generasjoner
FADHA er framtidsrettet. Våre kommuner er et felles samfunn og vi bruker hverandres næringsliv. Dermed har vi også felles behov. Vi har ikke råd til å si at dette vil vi ikke ha. Vi har ansvar for framtidige generasjoner. Jeg sier bare ”go for it” - og håper ingen forkludrer dette.  

Etter Skogsholm og Laumanns innlegg var ordet fritt og da kom debatten i store trekk til å dreie seg om veien mellom de to kommunene.   

Veien må opprustes
Ingunn Laumann etterlyste drahjelp for å løfte saka opp på dagsorden.

- Vi (Dønna) blir for lette til å jobbe alene om dette, sa hun  

Roy Skogsholm mente at Nordland Fylke er opptatt av denne veien.  
- Jeg tror veien blir opprustet, men dette er ikke på noen prioriteringslister i fylket, sa Skogsholm.  

Dønnarådmann Tore Westin mente det har vært snakk om å flytte ”noe penger” fra det påtenkte nye ferjeleiet på Austbø til opprusting av denne veien.   
- Men det er ingen av kommunene som har veien med i sine planer. Jeg oppfattet imidlertid det felles formannskapsmøtet dit hen at kommunene skal møtes for å finne en løsning, sa Westin.

Herøysundet førsteprioritet
Roy Skogsholm minnet om at for Herøy kommune er det ny bru over Herøysundet som har førsteprioritet.  
- Deretter er det behov for å gjøre noe med veien på Nord-Herøy. Veien mellom Dønna og Herøy medfører en så stor investering at den må få prioritet. Hittil har vi prioritert Toventunnelen og den tar alle veipengene fram til 2014, sa Skogsholm som la til at fylket skal bruke tiden fram til oktober på å utrede fastlandsforbindelsen.  

- Tofeltsvei fra Herøy til Bjørn er eneste løsning på problemet med veien mellom kommunene. Ilandføring av olje og gass er mye nærmere enn vi tror. Derfor må vi sette all kraft inn på å få dette til Dønna. Herøy er klar på at det er Nord-Dønna vi satser på og støtter. Får vi dette til Dønna, vil vi få både det ene og det andre innen samferdsel, mente Roy Skogsholm.      

4_ingunn1
- Dønna og Herøy har felles behov med hensyn til fastlandsforbindelsen, sa dønnaordfører Ingunn Laumann på forokostmøtet torsdag.
4_roy
- Jeg tror veien mellom Dønna og Herøy blir opprustet, men dette er ikke på noen prioriteringslister i fylket, sa rådmann i Herøy Roy Skogsholm.
4_matbordet
Frokostmøtet hadde mange deltakere som kunne kose seg med en meget god frokost på Seløy Kystferie.

Annonser