- Farlig for myke trafikkanter

hestoeyaveien1
I dag starter tidenes mest hektiske anleggsvirksomhet i Herøy med mye trafikk i området rundt Marine Harvest sitt anlegg på Hestøya. Lensmannen i Herøy og Dønna ber i den forbindelse kjørende vise spesiell aktsomhet. Det er nemlig en god del myke trafikkanter langs veien.
Rett før påske ble det satt opp skilt på Hestøya som regulerer hastigheten ned til 50 kilometer i timen.
 
Men nedsatt hastighet gjelder kun på selve Hestøya.
 
Lensmann Edvard Børø sier at Lensmannen i Herøy og Dønna hadde bedt Statens veivesen om at hele strekningen fra nedlagte Nord-Herøy skole til Marine Harvest skulle få nedsatt hastighet i anleggsperioden i april.
 
- Ja, vi hadde bedt om det, men fikk ikke gjennomslag for dette.
 
Derfor ber vi kjørende vise ekstra forsiktighet helt fra Nord-Herøy skole til Hestøya i anleggsperioden.
 
Det er nemlig mange som pendler til og fra jobb på Hestøya enten som gående eller på sykkel, sier lensmann Børø til Herøyfjerdingen.
 
Og på store deler av denne strekningen er det tillatt å kjøre i 80 kilometer i timen.
 
Samtidig som veien er smal og svingete, sier lensmann Edvard Børø.
hestoeyaveien1
Hastigheten er satt ned kun i selve anleggsområdet på Hestøya.
hestoeya_veien_80grense
Her er det i realiteten 80-grense og folk sykler og går til og fra jobb.
hestoeya_skolen
Lensmannen i Herøy og Dønna ønsket nedsatt hastighet her fra nedlagte Nord-Herøy skole til Hestøya.

Annonser