I dag onsdag holder entreprenøren på med å bore ned stolpene for autovernet mellom sentralskolens barnetrinn og kirka.

På strekningen Herøysundbrua - sentralskolen er det nå montert autovern, men unntak av de siste 100 meterne ved skolen.

Tidligere har 20. oktober vært satt som sluttdato for hele arbeidet med gang- og sykkelveien. På grunn av forsinket oppstart og mye ekstra arbeid er det nå 1. november som regnes som ny sluttdato.

Men asfaltarbeidet beregnes å være ferdig i løpet onsdag eller torsdag.

I papirutgaven av HERØYFJERDINGEN som kommer i posthyllene denne uka har vi intervju med de to entreprenørene Rolf Edvardsen og Ronny Olsen (sistnevnte fra Dønna).

Et fruktbart samarbeid over kommunegrensene gjorde nemlig at to små bedrifter kunne konkurrere med de store og få dette oppdraget.