- Bruk skoleplassen

OEksningan_skole
I en kommentar til gårsdagens oppslag i Herøyfjerdingen sier eier av nedlagte Øksningan skole at han ikke har noe imot at unger og ungdom bruker skoleområdet. – Tvert imot, sier Kai Simonsen. (OPPDATERT)
8. september skal formannskapet i Herøy behandle en sak hvor rådmannen innstiller på at Kai Simonsen – som ny eier av nedlagte Øksningan skole – får kjøpe hele skoleområdet og at deler av kjøpesummen skal øremerkes tilrettelegging av nytt lekeområde ved det etablerte nærmiljøanlegget i Øksningan.   Se saka under ”Relaterte nyheter” nederst.   I sakspapirene heter det at det i møter mellom Kai Simonsen og Øksningan Velforening har vært vanskelig å finne en fordeling av arealene på uteområdet ved skolen som begge parter kan være fornøyde med.   I en kommentar skriver Kai Simonsen i en mail til Herøyfjerdingen at han ikke har noe imot at lekeområdet ved skolen blir brukt av de unge i Øksningan.   - Tvert imot ”Vi har ingenting imot at unger og ungdom bruker lekestativene, fotballbanen, klatreveggen eller akebakken.   Tvert imot ønsker vi at flere kommer og bruker disse. Dette gjelder også tidligere Tenna barnehage.   Vi bor her og vi ønsker ikke ha noen konflikt med naboene eller Øksningan Grendelag,” skriver Simonsen.   Må beregne pris på nytt Rådmann Roy Skogsholm sier at deler av hele salgssummen foreslås øremerket for tilrettelegging av lekeområde ved nærmiljøanlegget i Øksningan.   Og altså ikke bare deler av en ny pris, som følge av at det området som nå selges er større enn tidligere antatt.   - Vi må nok foreta en ny prisberegning fordi vi nå selger et større areal enn vi først tilbød Simonsen, sier rådmann Skogsholm.
OEksningan_skole
- Bruk akebakken og de andre tilbudene ved Øksningan skole, oppfordrer Kai Simonsen som nå eier den nedlagte skolen.

Annonser