HL Økonomiservice har i dag 10 arbeidsplasser i kjelleren i samme bygg som Helgeland Sparebank holder til i Silvalen. I tillegg har de flere avdelinger på Helgeland slik at de totalt har 20 ansatte.

- I løpet av høsten skal vi ansette fire til, derav en på Herøy. Jeg er nok en idealist i og med at jeg ønsker å ha hovedkontoret liggende på Herøy, men dette har vært et bevisst valg hele tiden.

- Det kan nok i perioder være en utfordring å få rekruttert fagfolk til et lite sted som Herøy. Det er derfor viktig at vi får fram alle fordelene med å bo her. Her er korte avstander til det meste og man slipper unna stresset som man har på større steder. I tillegg er jo også Herøy omgitt med en fantastisk natur.

- Det er vanskelig å få tak i fagfolk som allerede er etablert på et større sted og derfor er det viktig at vi holder kontakten med ungdom fra Herøy som tar relevant utdanning, sier Jakobsen.

Kjekt med erfaring
Frida har ett år igjen av en bachelor i økonomi og administrasjon ved NTNU i Trondheim og sier til Herøyfjerdingen at hun synes det har vært kjekt å få et innblikk i hvordan det er å arbeide på et regnskapskontor.

- I studiene legges det ikke opp til praksis og det er derfor viktig å få med seg denne erfaringen. På grunn av at det kreves spesiell opplæring til mange systemer har det nok blitt mest rutineoppgaver, men uansett har det vært en nyttig erfaring, sier Frida.

Når vi spør henne om hun kunne tenke seg å komme tilbake til Herøy etter studiene for å jobbe blir hun usikker.

- Jeg tror nok ikke jeg vil flytte til Herøy med en gang, men på sikt kan dette bli aktuelt, sier Frida.

Varierte oppgaver
- Mange tror at det er kjedelig å jobbe på et regnskapskontor og at jobben bare består av rutineoppgaver. Dette stemmer ikke. I tillegg til det å jobbe med regnskap består jobben også mye i det å veilede kunder. Mange trenger f.eks. hjelp når de skal starte egen bedrift og da kan vi være med på å gi dem gode råd, avslutter Jakobsen.