Det ble en vellykket åpning av Salto Motorsportsanlegg sist lørdag. Mange interesserte kunne se utøvere i alderen 8-48 år trene motocross for første gang på Herøy siden banen ble stengt i 2011.

Det ble kjørt heat med 3-4 sykler i gangen, tilpasset alder og ferdighet. Bålkaffe og kaker la heller ikke noen demper på stemningen. Herøy IL Motorsport er veldig fornøyd med endelig å ha fått gjenåpnet motocrossbanen, etter mange tusen timer dugnad. Styret vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt på dugnader, Herøy kommune for arbeidet med reguleringsplanen, og alle bedrifter som har støttet arbeidet med ombygging av banen og bygging av støyskjermer.

I tillegg til støtte fra hovedlaget HIL, har følgende bedrifter støttet motorsportgruppa så langt:

  • Olaf Pettersen AS: støttet oss med god pris på utført arbeid samt utlån av maskiner.

  • MOWI: 125.000,-

  • Sparebank 1 Samfunnsløftet: 125.000,-

  • Sinkaberg Hansen AS: 30.000,-

  • Seløy Sjøfarm: gratis materialer til platting.

  • Metalltek AS og Finnbogen Trykk og Dekor har gitt aluminiumskilt med trykk.

Noe av støtten er brukt til innkjøp av to små cross-sykler som kan lånes ut til barn som ønsker å prøve å kjøre, men som ikke har egen sykkel. Vi ser for øvrig behov for en større utlånssykkel og en del utlånsutstyr, slik at større ungdom også kan få prøve sporten, så vi håper å finne en sponsor til en slik sykkel.

Hilsen
Frode Nilssen
Leder i Herøy IL Motorsport