Vi ønsker å gratulere vår kjære pappa og far Steinar Furu med 81-årsdagen 6.august.

Mange hilsen fra Kristin og Heidi m/familie.