- Det er malerier fra Peacepaintingverksted fra barnehagen og voksenopplæringen som skal utstilles. Dette er et samarbeid mellom Peacepainting og Bodø 2024.

- Peacepainting arbeider for fred og likeverd gjennom maleverksted, det er gjennomført i 19 land og her i Norge også i over 15 år, opplyser Inger-Hilde Nyrud til Herøyfjerdingen.

Peacepainting er en uavhengig stiftelse på Helgeland som startet sitt arbeid med barn og unge i 2007. Med intuitive maleri og poesi som hovedverktøy, formidler de likeverd etter en egenutviklet metode. De legger vekt på å skape en trygg atmosfære som styrker skapergleden, og inkluderer ulike kulturer i arbeidet sitt.

De har etter hvert besøkt mange land og fått gjenbesøk og har et stort og allsidig nettverk. Fred og forståelse bygger på vennskap og samarbeid og målet er at det skal skapes en fredsbevegelse for, av og med barn, unge og voksne.