Teamet består av fem ansatte med ulik fagbakgrunn. Tre av dem er nylig ansatt mens to i teamet har arbeidet i Miljøtjenesten i flere år.

Miljøteamet er et sted brukere, pårørende, tjenesteytere og andre instanser kan henvende seg med spørsmål. Tilbudet er gratis og de ser gjerne at folk tar kontakt med dem.

- Vi kan ha en koordinatorrolle for de som har behov for langvarige tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer, og vi kan også bistå med å utarbeide en individuell plan (IP).

- Vi har ulike lavterskeltilbud. Er det noen som trenger noen å gå tur eller å prate med så kan vi bidra. Vi kan også tilby andre aktiviteter.

- Målet er å forebygge og hindre utenforskap, men tilbudene er først og fremst et helsetiltak, og vi skal forholde oss til helse- og omsorgsloven og pasient - og brukerrettighetsloven, opplyser medlemmene i teamet til Herøyfjerdingen.

Tirsdagsklubben
Et tilbud som allerede har kommet i gang er Tirsdagsklubben. Dette er et gratis lavterskeltilbud som pågår annenhver tirsdag i partallsuker fra kl. 19.00 til 22.00 i Fellesstua i Karolineveien 26. Tirsdagsklubben drives av Stian Prestø og Trine Lillebjerka, og er et frivillig tilbud som er åpent for alle unge voksne over 18 år. Håper vi sees!

Ta kontakt
Trine Lillebjerka har kontor i Karolineveien 26 og er i utgangspunktet tilgjengelig alle hverdager på dagtid. Da kan folk bare stikke innom dersom de har spørsmål om tilbudet som gis av miljøteamet.

Miljøteamet i Herøy består av Trine Lillebjerka, tlf. 482 25 396, Synnøve Larssen, tlf. 905 77 404, Jenny Helgesen, tlf. 482 46 999, Tale Sundberg, tlf. 482 58 623 og Stian Prestø, tlf. 941 78 391.

Egen brosjyre
Miljøteamet har laget en brosjyre som kan lastes ned ved å trykke her.