Ledige stillinger i Herøy kommune

Flyfoto_sentrum

Herøy kommune har mange ledige stillinger som følge av at flere eldre arbeidstakere har valgt å pensjonere seg. I tillegg er det også opprettet en del nye stillinger.  Alle stillinger har søknadsfrist 28. april 2019.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1780 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Trykk på overskriften (linken) til enkelte stillingene for utfyllende informasjon og å søke på stillingene.

Fast stilling som sykepleier i hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten i Herøy har ledig 100 % fast sykepleierstilling i turnus, for tiden i hjemmetjenesten med snarlig tiltredelse.

Ledige sykepleierstillinger på sykehjem
100 % fast sykepleierstilling i turnus, for tiden på sykehjemmet med snarlig tiltredelse.
80 % fast sykepleierstilling i turnus, for tiden på sykehjemmet med snarlig tiltredelse.

Ledige stillinger som helsefagarbeider
Herøy sykehjem har ledig:
100 % fast stilling som helsefagarbeider med turnusarbeid, for tiden ved sykeavdelingen med snarlig tiltredelse
75 % fast stilling som helsefagarbeider med turnusarbeid, for tiden ved sykeavdelingen med snarlig tiltredelse
50 % fast stilling som helsefagarbeider med turnusarbeid, for tiden ved sykeavdelingen med snarlig tiltredelse

Ingeniør/saksbehandler - teknisk enhet
Herøy kommune søker en saksbehandler i 100 % stilling med erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Lærerstilling
Lærerstilling inntil 80 % vikariat 01.08.19 - 31.12.19, med mulighet for forlengelse ut skoleåret (avhenger av om to lærere får innvilget videreutdanningsordning).

Lærerstillinger
Herøy skole har ledige lærerstillinger. Det er en 50 % fast stilling som kan kombineres med 50 % vikariat.

Ruskoordinator/miljøarbeider
Ledig fast stilling i 100 %.

SFO-leder - Herøy skole
Herøy kommune har ledig 100 % stilling som SFO-leder på Herøy skole

Driftsoperatør/vaktmester
Herøy drift har ledig 75-100 % fast stilling som driftsoperatør. Tiltredelse etter avtale.

Barnehagelærere
Ved Herøy barnehage er det 2 ledige 100 % faste stillinger som barnehagelærer med oppstart august 2019.

Trykk på overskriften (linken) til enkelte stillingene for utfyllende informasjon og å søke på stillingene.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk. Eventuelle vedlegg til søknad må være i PDF-format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist er 28. april 2019 for alle stillinger.

Her er en liten filmsnutt på Youtube i forbindelse med de ledige stillingene.

Annonser