Ledig stilling som renholder

Flyfoto Herøy skole

Herøy kommune har ledig stilling som renholder. Søknadsfrist er 25. november 2019.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1780 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

100 prosent ledig svangerskapsvikariat som renholder
Arbeidssted: 80 prosent ved Herøy skole og 20 prosent ved Herøy barnehage

Vi søker:
Medarbeider som er pålitelig, fleksibel og opptatt av kvalitet og service. Søker må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Krav til kompetanse
Ønskelig med fagbrev innen renhold, erfaring fra lignende arbeid.

Andre opplysninger
Tilsetting medio desember 2019,
Vikariatet varer til 1. oktober 2020 med mulighet for forlengelse.

Arbeidstid fra kkl. 10.30 - 18.00 (barnehage fra 16.30).

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk.
Trykk her for å søke på stillingen.

Evt. vedlegg til søknad må være i PDF-format.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen på tlf. 75 06 80 00.

Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist  25. november 2019 

Kontaktperson
Lars O Mogård Larsen - enhetsleder 
Tlf. 916 81 869
E-post: Lars.Olav.Mogard.Larsen@heroy-no.kommune.no

 

Annonser