Alle innendørsaktiviteter gjennomføres i Fellesstua i Karolineveien 26.

Språktur eller matkurs
Hver tredje onsdag planlegges det å arrangere enten språktur eller matkurs som inkluderingstiltak. De onsdager det er meldt godt vær skal det arrangeres språkturer med oppmøte ulike steder i Herøy. Blir det dårlig vær legges det opp til matkurs på Fellesstua.

Språkkafé
Det har i mange år også blitt arrangert språkkafé i Herøy, og det vil man fortsette med hver tredje onsdag. Her har det tidligere vært tatt opp ulike tema, og arrangørene oppfordrer derfor folk til å melde inn ønsker for hvilke temaer man ønsker å ta opp. Det er også flott hvis noen vil stille opp og fortelle på norsk om det landet de kommer fra. Språkkafé arrangeres fra kl. 18.30 til 20.00.

Det er bare å ta kontakt med Gjertrud Aune Færøy på tlf. 91736802 eller e-post gjertrud.aune.faeroy@heroy-no.kommune.no  dersom man har forslag til tema eller ønsker å bidra.

Kleskafé
Hver tredje lørdag vil det fortsatt arrangeres bruktbutikk og kafé i Fellesstua fra kl. 12 til 15. I tillegg til bruktbutikk med salg av klær og sko til damer legges det også opp til enkel servering fra kafeen. Inntekten av salget går til Vipps-nummeret til foreningen Møtestedet. Planen er at de skal bruke pengene til å arrangere en gratis konsert for herøyfjerdingene når man har fått kontroll på koronaviruset.