Helen Solem

Helen Solem 80 år

fyller 80 år 8.juli

Vi vil gratulere Helen Solem som fyller 80 år 8.juli. På bildet er hun samlet sammen med alle sine barnebarn.

Mange ønsker fra barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn

Annonser