Næringsprisen for kvinner i Nordland

Næringspris for kvinner 2016_Litløy

Herøy kommune ber om at forslag til kandidater til næringsprisen og nykomlingsprisen for kvinner i Nordland 2017 sendes kommunen innen 22. januar 2018.

Nordland fylkeskommune vil medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og belønne kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift. De oppfordrer derfor kommunene til å komme med innspill på verdige kandidater til årets pris.

Næringsprisen for kvinner er delt i to:

Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god.

Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre årene.

Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr. 30 000,-.

Forslag til kandidater sendes Herøy kommune på post@heroy-no.kommune.noinnen 22. januar 2018.

Næringspris for kvinner 2016_Litløy
Ellen Marie Hansteensen og bedriften Litløy Fyr i Bø i Vesterålen ble tildelt Nordland fylkeskommunes næringspris for kvinner i 2016. Ellen Marie Hansteensen. Hun fikk prisen overlevert av fylkesråd Mona Fagerås. (Foto: Susanne Forsland)

Annonser