Drivjakt på rådyr i boligfelt

Åpner for rådyrjakt på Staulen

Det planlegges nå drivjakt på rådyr i Åsen, Silvalen og Valsåsen på lørdager mellom klokka 10 og 13.

Med hjemmel i formannskapsvetak 142/12 planlegges det drivjakt på rådyr i boområdene i Åsveien og Silvalen-Valsåsen med tanke på å få dyra ut i lovlig jaktterreng. Målet er å redusere rådyrbestanden i bebyggelsen.

Drivingen vil skje uten våpen og det trengs mange drivere. Ta kontakt med lokal velforening. 

Det satses på lørdager mellom klokka 10 og 13, fra førstkommende lørdag 18. november og de to påfølgende.

- Det er anledning å reservere seg og sin eiendom. Det trengs mange jegere som organiseres av grunneierlaget og posterer på strategiske plasser i lovlig jaktområde. Har du skutt opp og er interessert så ta kontakt, opplyser Kornelius Dahl i Herøy Grunneierlag til Herøyfjerdingen.

Du treffer Herøy Grunneierlag og Kornelius på telefon 951 46 297.

Annonser