Oktoberfest er avlyst

Oktoberfest 2017_avlyst

Den annonserte oktoberfesten i regi av Herøy Musikkorps lørdag 4. november på Sør-Herøy ungdomshus er avlyst!

Annonser