Stortrives i nytt helsehus

Nytt helsehus_hovedbilde

Det nye helsehuset i Herøy har vært i bruk i over en måned og de ansatte er full av lovord om de nye arbeidsforholdene.

Det nye helsehuset ble tatt i bruk i begynnelsen av september og etter en travel periode med flytting og ulike tilpasninger har det meste nå kommet på plass. I og med at det nye helsehuset er bygd helt inntil det gamle helsehuset gjenstår det imidlertid en del arbeid før det kan tas fullt ut i bruk. Det pågår nå rivningsarbeid av det gamle helsehuset for å få adkomsten til det nye bygget slik den er planlagt. Gammelbygget må rives for å få tilgang til blant annet akuttinngang. 

Herøyfjerdingen treffer de fleste ansatte under en felles matpause i det nye bygget og praten og latteren sitter løst rundt bordet. Alt tyder på at de er svært fornøyd med det nye bygget.

Det nye helsehuset er på 650 m2 med parkeringskjeller på 480 m2. På grunn av rivningsarbeid og en del tilpasninger med adkomsten til parkeringskjelleren er denne foreløpig ikke tatt i bruk. Det pågår også for tiden bygging av åtte omsorgsboliger, to sykehjemsplasser og aktivitetssenter på til sammen rundt 830m2. Disse er planlagt å være ferdig 1. mars 2018.

Gode fasiliteter
De ansatte rundt bordet skryter av de nye arbeidsforholdene og sier de nå har fått et bygg med gode fasiliteter som er moderne og tilpasset den jobben de skal gjøre. Bygget er lyst og trivelig med friske farger som er med på å kvikke det opp. Omtrent alt av inventar er også byttet ut for å få kontorlokalene best mulig tilpasset til den enkelte ansatte.

På grunn av plassmangel hadde de ansatte tidligere ingen mulighet til å møtes slik de gjør nå. Det har imidlertid tatt tid å komme på plass i det nye bygget og når vi møter dem er det faktisk første gangen at alle er samlet. Dette inkluderer også de ansatte fra den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, som er lokalisert i samme bygg.

Pålegg fra Arbeidstilsynet
Det var i mange år klart at noe måtte gjøres med det gamle helsehuset. I et pålegg fra Arbeidstilsynets fra oktober 2013 ble det stilt krav om utbedring av garderobe, toalettforhold, utforming og innredning av arbeidsplasser i eksisterende helsehus. Ansatte klaget over dårlig inneklima og oppvarming på bygget. Bygget hadde for få kontorer og inneholdt dårlige romløsninger og manglet også akuttmottak.

I kommunestyremøte 15. desember 2016 ble det enstemmig vedtatt at det skulle bygges nytt helsehus i Herøy med en kostnadsramme på 30 millioner kroner.

Nye omsorgsboliger
I tillegg til nytt helsehus ble det også vedtatt at det skulle bygges åtte nye omsorgsboliger og to sykehjemsplasser med en kostnadsramme på over 30 millioner kroner. I motsetning til helsehuset er dette en investering som er «selvfinansierende» og ikke belaster kommunens budsjett. Dette innebærer at rundt halvparten dekkes av statlige tilskudd mens resten dekkes i form av husleie av de som bor der.

Det er firmaet XO Construction som står for bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger. 

Nytt helsehus_hovedbilde
De ansatte på det nye helsehuset samlet utenfor inngangspartiet på det nye helsehuset.
Nytt helsehus_sekretærer
Helsesekretærene har i likhet med de andre ansatte fått gode arbeidsforhold i det nye bygget. F.v. Mariell Silvik Andersen og Monica Lorentse Danielsen.
Nytt helsehus_Inge
Kommuneoverlege Inge Skauen har i likhet med de andre ansatte fått flotte kontorer.
Nytt helsehus_samlet i lunsjen
Alle ansatte har nå fått et kombinert møterom og spiserom som de kan samles på.
Nytt helsehus_tannlegekontor_red
Tannhelsetjenesten er også lokalisert i det nye helsehuset.

Annonser