Reformasjonsjubileum for Herøy og Dønna

Reformasjonsjubileum

Menigheten i Herøy og Dønna markerer reformasjonsjubileet søndag 17. september 2017. Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og Prost Olav Rune Ertzeid vil delta under hele arrangementet. Markeringen starter med felles gudstjeneste i Herøy kirke klokken 12.00. Elever fra kulturskolen i Herøy deltar på gudstjenesten

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen. Den Norske kirke markerer dette med en rekke arrangementer i 2017. I Herøy og Dønna markeres dette med jubileumsgudstjeneste og kransenedleggelse og foredrag om Norges første biskop Geble Pederssønn.

Program for dagen:

12.00 Jubileumsgudstjeneste med kirkekaffe i Herøy kirke.  Biskop Ann-Helen Fjeldstad Justnes deltar sammen med prost Olav R. Ertzeid og sokneprest Eva Julia Biel. Kantor er Joanna Engesvik-Galkin.
  Elever fra kulturskolen i Herøy deltar.
   
13.45 Kransnedleggelse ved bautaen for Norges første Lutherske biskop Geble Pederssøn på Teigstad
   
14.30 Foredrag om Geble Pederssønn v/ Adam Wagner i Hestad kirke
  Kaffe og matsalg  v/veilysforeningen på Hestad.

:

 

 

 

 

Annonser