Gudstjenester i Herøy og Dønna

Foto: Annette Stenseng

Søndag 27.august er det gudstjenester i Herøy kirke og Nordvik kirke.

Herøy kirke kl. 12.00 
Gudstjeneste ved Kari Sjursen, prost Olav R Ertzeid, Rolf Jørgensen og Nikolai Sudenko

Nattverd

Ofring til menighetens eget arbeid

Kirkekaffe og avskjed med sokneprest Kari Sjursen

Nordvik kirke kl. 18.00
Reformasjonsgudstjeneste ved Eva Julia Biel og Nikolai Sudenko

Nattverd

Ofring til KVN

 

 

 

Nordvik kirke
Nordvik kirke

Annonser