Ledig stilling som pedagogisk leder

Herøy barnehage-logo

Herøy kommune har ledig 100% stilling som pedagogisk leder i Herøy barnehage. Søknadsfrist er 24.juli 2017.

Herøy barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger, med 72 plasser i alderen 0 til 6 år.  Vi ligger sentralt i forhold til både naturen og vårt nærmiljø. Vi har fokus på friluftsliv og utelek, samt språk og kommunikasjon. Vi er inne i spennende utviklingsprosjekter som vi ønsker at du blir en viktig del av. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra 8 forskjellige land. I løpet av barnehageåret 2017/18 vil barnehagen bli utvidet til en 6 avdelings barnehage.

Vi søker deg som:

 • er utdannet barnehagelærer
 • kan jobbe målrettet med barnet i fokus
 • tar lederansvar, er beslutningsdyktig og tydelig.
 • kan organisere og lede en avdeling
 • planlegger, gjennomfører, evaluerer arbeidet sitt og er åpen for læring
 • har evne til å tenke nytt og videreutvikle barnehagen
 • har gode samarbeidsevner
 • er serviceinnstilt og brukerorientert
 • fleksibel og positiv
 • har stort engasjement og evne til å inspirere, engasjere og veilede medarbeidere mot felles mål
 • er frilufstinteressert og liker å tilbringe store deler av arbeidsdagen ute.
 • har god helse og kan mestre fysiske utfordringer og tunge løft

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

CV legges ved, og vi ønsker 2 referanser.

Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr deg:

 • et faglig godt miljø og spennende utfordringer.
 • være en del av lederteamet i barnehagen
 • en lærende organisasjon som er i endring og utvikling
 • fine turer i nærområdet og flotte naturopplevelser.   

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

For å søke på stillingen, trykk her.

Kontaktperson: Line Olsen Roan, Enhetsleder, mobil: 90751602, line.olsen.roan@heroy-no.kommune.no

Herøy barnehage-logo

Annonser