Kirsti fikk kulturprisen

Kulturkveld_Kirsti med kulturprisen

Kirsti Iversen ble tildelt Herøy kommunes kulturpris for 2017 under Herøydagan. Hun har i en årrekke stilt opp på mange arrangementer og har hatt mange verv i kulturlivet. 

Kirsti hadde også i år sydd sammen et allsidig og godt program for årets kulturkveld. Etter manges mening var dette kanskje en av de beste kulturkveldene som har vært arrangert. Det passet derfor ekstra godt at Kirsti fikk sin velfortjente kulturpris under arrangementet hun selv var med å lede sammen med en strålende opplagt Kristian Fr. Figenschow jr.

Her er noe av begrunnelsen for at hun fikk prisen:
Kirsti har i mange år hatt ansvaret for kulturkvelden under Herøydagan. Hun spiller i Herøy Musikkorps og har også vært leder i flere år. Hun er inne i sitt niende år som leder i Herøy idrettslag, organiserer quiz og er bøssebærer under innsamlingsaksjoner.

Kirsti er en dyktig og positiv person som i en årrekke har bidratt positivt til kulturlivet i Herøy. Hun var også med og innstiftet den årlige revyen og eldrefesten ved Herøy skole.

Kulturprisen består av et diplom og en pengepremie på 10 000 kroner.

Kulturkveld_Kirsti med kulturprisen
En rørt prisvinner mottar årets kulturpris fra ordfører Arnt Frode Jensen. (Foto: Sigurd A. Sjåvik)

Annonser